ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง: คนส่งอาหาร (ไรเดอร์)

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย
- ใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ซื้อสัตย์ ขยัน อดทน

*รายได้ขึ้นอยู่กับความขยันและพื้นที่ให้บริการ*

    Follow Us
© APPKIN 2021