เกี่ยวกับเรา

APPKIN (แอพกิน) แอพพลิเคชั่นส่งอาหารสัญชาติไทย ที่เกิดมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ท้องถิ่น ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ ทำให้เงินสะพัดหมุนเวียนภายในประเทศมากขึ้น

คุณสุธี เกียรติคีรี ผู้บริหาร บริษัท แอพกิน ซอฟต์แวร์เฮาส์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จากที่ต้องขับรถไปร้านอาหารก็นิยมซื้ออาหารมารับประทานที่บ้านเพิ่มขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเกื้อหนุนกับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร และต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในยุคการระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบที่จะช่วยจัดการร้านค้า สต๊อกสินค้า และวัตถุดิบ รวมถึงให้ร้านค้าได้มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นผ่านระบบเดลิเวอรี่ สร้างความสะดวกทั้งร้านค้าและผู้ใช้บริการในยุคโควิด-19 บริษัทมีนโยบายช่วยให้ร้านค้าได้จัดการระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จุดเด่นของระบบ แอพกิน สำหรับร้านค้า
1. บริหารจัดการงานขาย
2. ดูรายงานการขายได้สะดวก
3. บริหารสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบได้สะดวก
4. ฟรีบริการจัดส่งโดยไรเดอร์จากแอพกิน
5. ร้านค้าได้รับเงินสดทันที
6. ร้านค้าสามารถจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายของร้านค้าเองได้
7. ร้านค้าสามารถใช้อุปกรณ์มือถือของร้านในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อรับออเดอร์ได้เอง

    Follow Us
© APPKIN 2021